Randal Records

Vydavateľstvo Randal Records sa postará, aby Vaše skladby predtým, ako budú verejne prezentované spĺňali všetky potrebné náležitosti.

Skladby, ktoré boli realizované v produkcii Randal Group sú u nás vydávané automaticky. Samozrejmosťou je u nás aj pomoc našim klientom v komunikácii s organizáciami SOZA, Slovgram, Ozis, Osa, Integram atď.

Po dohode Vám zabezpečíme aj výrobu nosičov a distribúciu Vašich nahrávok.